Privacy

Receptioniste.nl acht het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegevens van de gebruikers van Receptioniste.nl. Jouw persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt, gebruikt en beveiligd. In deze privacy verklaring staat omschreven hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Receptioniste.nl legt de gegevens die jij invoert via haar website(s) vast in een beveiligde database, zodat deze primair kunnen worden gebruikt om jouw te informeren over interessante vacatures. Receptioniste.nl behoud zich het recht voor om jouw gegevens te redigeren, te verwijderen of aan te vullen. 

Gebruik van gegevens
Receptioniste.nl B.V. gebruikt jouw gegevens primair om voor jou interessante vacatures te selecteren en deze per post, e-mail of SMS naar je toe te zenden. Je gegevens worden ook gebruikt om je service te kunnen verlenen bij het gebruik van Receptioniste.nl (bijv. omdat je een wachtwoord bent vergeten). Tevens houden wij gebruikers per post, per e-mail, per sms en telefonisch op de hoogte van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Receptioniste.nl en partners waarmee Receptioniste.nl B.V. samenwerkt.

Openbaarheid van gegevens t.b.v. derden
Receptioniste.nl stelt haar cv database open voor potentiële werkgevers die op zoek zijn nieuwe werknemers. Werkgevers kunnen jouw CV profiel online bekijken en jou benaderen voor vacatures. Je cv profiel is voor werkgevers niet anoniem, houdt hier dus rekening mee bij je inschrijving (herkenning door huidige werkgever). Mocht je hier geen prijs op stellen, schrijf je dan niet in of verwijder je profiel. De stappen die je hiervoor moet uitvoeren staan hieronder beschreven.

Uitschrijven
Om je uit te schrijven stuur je een e-mail naar info@Receptioniste.nl.. Receptioniste.nl verwijdert uiterlijk binnen 5 werkdagen jouw profiel. Dit is dan niet meer zichtbaar voor werkgevers. Let op dat je deze mail verstuurt met het e-mailadres waarmee je bij Receptioniste.nl staat ingeschreven.

Afmelden digitale mailings
Onderaan elke digitale mailing die je ontvangt van Receptioniste.nl of van partners waarmee Receptioniste.nl B.V. samenwerkt, zit een knop "Afmelden". Je kunt dan kiezen voor de optie "afmelden" of voor "gegevens wijzigen". Indien je kiest voor afmelden, ontvang je geen digitale mailings meer.

Beveiliging gegevens
Receptioniste.nl en partners waarmee Receptioniste.nl B.V. samenwerkt, maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Je ontvangt van Receptioniste.nl en partners waarmee Receptioniste.nl B.V. samenwerkt bij inschrijving een login code en wachtwoord. Uit veiligheidsoverwegingen dien je deze gegevens niet te delen met derden. Indien je vermoedt dat derden over jouw inlog code en/of wachtwoorden beschikken, dien je dat direct te melden aan Receptioniste.nl, dit om misbruik te voorkomen.

Analyse van clickgedrag
Op Receptioniste.nl en op websites van partners waarmee Receptioniste.nl B.V. samenwerkt en bij digitale mailings die je ontvangt worden algemene bezoekgegevens, conversie ratio’s en clickgedrag bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website(s) en digitale mailings te optimaliseren en vervolgacties te kunnen initiëren, zodat Receptioniste.nl en partners waarmee Receptioniste.nl B.V. samenwerkt haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Gebruik van Cookies
Receptioniste.nl maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Receptioniste.nl maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Aansprakelijkheid
De website van Receptioniste.nl bevat links naar andere internetsites. Receptioniste.nl is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden onze bezoekers aan om op te letten wanneer zij onze internetsite verlaten en om de privacy verklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door Receptioniste.nl en partners waarmee Receptioniste.nl B.V. samenwerkt en websites die door Receptioniste.nl B.V. worden beheerd.

Receptioniste.nl en partners waarmee Receptioniste.nl B.V. samenwerkt besteden de grootste aandacht aan de inhoud van de website(s). Desondanks is Receptioniste.nl niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de website van Receptioniste.nl. Indien de gebruiker onjuiste of onethische informatie aantreft, dient zij Receptioniste.nl hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Evenmin is Receptioniste.nl verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de website. Receptioniste.nl is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen en/of aan te passen of gebruikers de toegang tot de websites te ontzeggen.

De veiligheid van gegevens die via Internet worden verzonden kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite jouw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen niet 100% garant staan voor de veiligheid van de door jou toegezonden informatie.

Wijzigingen 
Receptioniste.nl en partners waarmee Receptioniste.nl B.V. samenwerkt behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update van het privacybeleid. Middels het aanvinken van de privacy statement checkbox bij inschrijving en inloggen, geeft de gebruiker Receptioniste.nl en partners waarmee Receptioniste.nl B.V. samenwerkt toestemming om zijn/haar gegevens te behandelen en te gebruiken, zoals beschreven in deze privacy statement.

Vragen?
Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, deze verklaring of je ervaringen met een van onze websites, dan kun je een e-mail sturen aan: info@Receptioniste.nl.